Stichting Hightech Helmond - de Peel

Buddytraject

Om nog beter samen te werken én van elkaar te leren is Stichting Hightech Helmond – de Peel een unieke samenwerking gestart met tientallen scholen uit de regio. Technische bedrijven en scholen zijn 1 op 1 gekoppeld door middel van het Buddytraject. 

Aangesloten bedrijven en scholen werken met elkaar samen d.m.v een buddy. Deze buddy (vaak de eigenaar) is werkzaam bij een van de aangesloten bedrijven binnen de stichting. Hoe kijken bedrijven naar onderwijs en wat weet het onderwijs van de bedrijven? Dat begint met elkaar leren kennen en elkaar te vinden in gezamenlijke waarden. Vanaf dat startpunt gaan de buddy’s samen een programma of lesmateriaal maken. Lesmateriaal dat past binnen de school omdat het volledig vraaggestuurd wordt ontwikkeld. Alle scholen zijn welkom; van primair- tot voortgezet onderwijs, van Praktijkschool tot Technasium.

De leerkracht en de buddy ontwikkelen samen het lesprogramma. Dit lesprogramma bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijfsbezoek, gastles, leskist, opdracht, filmpje of een combinatie van allemaal. Het ontwikkelde materiaal wordt breed ingezet. Niet alleen de buddy’s kunnen er gebruik van maken, het is juist de bedoeling dat we voor alle scholen in onze regio passend en actueel materiaal kunnen aanbieden.

Cindy Raaijmakers van onderwijskoepel Qliq Primair vertelt: “Het past in de belevingswereld van kinderen, dat is heel aansprekend. Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek waar het allemaal “echt” wordt. Het is mooi dat we dat op deze manier samen kunnen oppakken”.

Zodra je jouw school hebt aangemeld, gaat Stichting Hightech Helmond – de Peel op zoek naar een passende buddy voor jouw school. Wil je graag als bedrijf actief zijn als buddy meld je dan ook aan via onderstaande contactpersoon.

Wil je graag aansluiten bij het Buddytraject neem dan contact op met Cindy Raaijmakers via: c.raaijmakers@qliqprimair.nl